-->

Ekonomitjänster

Vi sköter din bokföring, bokslut och årsredovisning, vi utför företagsvärdering och vi jobbar även med skatteplanering. Vårt mål är att du som kund skall känna dig trygg med de ekonomitjänster vi erbjuder oavsett vilken typ av fråga du har. Vi har naturligtvis inte svar på alla frågor själva, men du kan lugnt fråga oss och vi behandlar din fråga absolut konfidentiellt, oavsett vad det gäller.

 

Redovisningekonomitjänster

Den vanligaste ekonomitjänsten vi gör är bokföring, bokslut, deklarationer och årsredovisning i främst ägarledda företag.

Vi kan erbjuda ekonomitjänster till fast pris, löpande eller baserat på din omsättning. Beroende på var i företagandet du befinner dig och hur ekonomin i ditt företag ser ut, kan olika modeller vara av intresse.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

 

FöretagsvärderingFöretagsvärdering

Planerar du att köpa eller sälja ett företag? Skall du utöka eller gäller det nyetablering? Frågorna är många när man står i begrepp att göra företagsaffär, vare sig det handlar om att sälja eller köpa, nyetablering eller expansion. Vi hjälper dig med företagsvärdering. Ibland behöver man ha någon att diskutera med, och då fungerar vi som bollplank.

 

 

AffärsmodelleringAffärsmodell

Det är väldigt viktigt att din affärsmodell stödjer din verksamhet.

Vilka är dina kunder? Vilka säljkanaler har du? Vilken typ av produkt har du? Har du rätt leverantörer? Vilken kostnadsstruktur har du? Vilka nyckelaktiviteter har du?

Svar på dessa frågor, och mycket mer... Lirar ditt företag som ett lag, eller spretar det så att resurser slösas där de inte ger inkomster?

 

 

 

 

REKLAMPLATS.

Kontakta oss om du vill synas med annons här. Under sitens uppbyggnad erbjuder vi gratis annonsering i mån av plats

Separator