-->

Bokföring och redovisning

Vi erbjuder flexibla lösningar för ditt redovisningsbehov. Du kan välja att endast anlita oss för bokföring, eller för att upprätta en årsredovisning. Med det sagt, är det oftast mest ekonomiskt att låta en och samma sköta hela din redovisning från ax till limpa så att säga. Vi kan åta oss din ekonomifunktion i sin helhet.

Det finns många bokföringskurser, en del gratis på nätet och andra kostar och ger så mycket mer. Du kan förstås sköta din bokföring själv om du är kunnig inom bokföring och har en liten verksamhet. Men redan en mindre verksamhet kräver kunskap i ekonomi för att bokföringen skall bli korrekt. I en verksamhet, om än så liten kommer frågor upp som behöver hanteras. Tex, vilka utlägg kan, skall man, kaptialisera, dvs ta upp som anläggningstillgång istället för att bokföra dem som kostnad? Vad kan jag ta upp som kostnad i företaget? Hur mycket har jag egentligen tjänat på min verksamhet? Ja, dessa och många, många fler frågor behöver besvaras...

Ett allmänt råd är att kontakta en redovisningsbyrå i ett tidigt skede när du planerar att starta företag. Det är mycket smidigare, vilket betyder billigare för dig, att göra allt rätt från början, än att korrigera i efterhand. Med dagens teknik behöver du heller inte ta någon redovisningsbyrå på orten, utan med Internet kan bokföringen ske var som helst i landet.

Om du väljer IBT AB för din bokföring har du möjlighet att välja precis de delar som du själv inte kan, eller vill göra. Du kanske vill koncentera dig på din kärnverksamhet, och överlåta alla administration till oss. Du kan vara trygg med att vi sköter allt . Tex fakturering, lönehantering, kontakter med Skatteverket, Bolagsverket och alla andra nödvändiga administrativa sysslor som en normal ekonomifuinktion i ett företag hanterar.

REKLAMPLATS.

Kontakta oss om du vill synas med annons här. Under sitens uppbyggnad erbjuder vi gratis annonsering i mån av plats

Separator

En av våra samarbetspartners är https://www.optionyard.com/sv/. De erbjuder spekulation i valutakursrörelser. En verksamhet som kan ge snabba intäkter, men som också kan ge förlust. Var försiktig om du spelar med optioner.