-->

Affärsmodellering, en väg till ökad effektivitet i organisationen

Affärsmodellen är så viktig för att lyckas som företagare, ändå förbiser så många entreprenörer att arbeta igenom sin affärsmodell IBT bygger affärsmodellen efter Alexander Osterwalders teori.

Alexander Osterwalders bygger sin affärsmodell kring olika intressenters och succefaktorers interaktion med varandra. Tex är det viktigt att välja rätt leverantör för att kunna genomföra rätt aktiviteter för att utnyttja rätt resurser osv för att nå kundnytta, och därigenom högre försäljning.

Men det är naturligtvis mycket, mycket mer... Vi återkommer här med djupare diskussion kring innovativ affärsmodellering.WIP

REKLAMPLATS.

Kontakta oss om du vill synas med annons här. Under sitens uppbyggnad erbjuder vi gratis annonsering i mån av plats

Separator