-->

Uppmuntra fler till egenanställning

Debattartikel i NT.se 14-07-22

Allt fler i Sverige väljer egenanställning. Bara i Östergötland har antalet egenanställda ökat från minst 74 till minst 852 under de senaste fem åren. Egenanställning gynnar entreprenörskap och underlättar för unga och personer med utländsk härkomst att komma in på arbetsmarknaden. Nu krävs en samordnad statlig satsning, så att egenanställningens potential kan tillvaratas. Idén är mycket enkel: som egen¬anställd blir man anställd i ett egen¬anställningsföretag. Den egen¬anställde utvecklar sina egna idéer och sin karriär genom att ta in olika uppdrag till egenanställningsföretaget. Företaget är arbetsgivare och står som sådan för all administration, betalar lön och sjuklön till den egenanställde, har fullt arbetsgivaransvar och försäkrar den egenanställde motsvarande kollektivavtalsnivå. Egenanställning har varit ett relativt okänt fenomen i Sverige, men växer nu snabbt och omfattar allt fler. Det är positivt för både den enskilde och för samhällsekonomin.

- För det första kan egenanställning vara en väg in på arbetsmarknaden för dem som inte har den erfarenhet som krävs för att starta företag eller få en fast anställning, ofta unga personer eller personer med utländsk härkomst.

- För det andra kan egenanställning utgöra ett enkelt och tryggt alternativ för dem som vill slippa att starta ett eget företag, utan helt fokusera på att utveckla sina idéer och ha stort inflytande över sin arbetssituation.

- För det tredje är egenanställning ett bra sätt att undersöka om man vill och kan starta ett eget företag, vilket relativt ofta sker efter en tid som egenanställd. Detta underlättas också av att man kan vara egenanställd vid sidan av en traditionell anställning.

- För det fjärde kan en större kunskap om möjligheten att vara egenanställd omvandla jobb som i dag är svarta till vita.

Det finns en stor arbetsmarknadspolitisk potential i egenanställning, men för att den ska tillvaratas fullt ut får det inte råda några tvivel om att egenanställda har rätt till a-kassa om man är arbetslös på hel- eller deltid. I dag är reglerna snåriga och otydliga, och många tror felaktigt att de kommer att förlora sin a-kassa om de tar ett uppdrag som egenanställd. Konsekvensen kan bli att en arbetslös inte vågar ta uppdrag som inte är på heltid.

Ett annat hinder för att potentialen i egenanställning ska tas tillvara är okunskapen om anställningsformen. Många vet inte ens om att den finns. Därför krävs det en samordnande myndighet för egenanställning, förslagsvis Tillväxtverket, som bör få i uppdrag att sprida information, samordna statliga insatser och utbilda personal på andra myndigheter om egenanställning.

Det är hög tid att uppmärksamma egenanställning som en väg för den enskilde att förverkliga sina idéer och för samhället att få in fler på arbetsmarknaden.

Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagens branschorganisation

Gunvor G Ericson, gruppledare och riksdagsledamot Miljöpartiet.

REKLAMPLATS.

Kontakta oss om du vill synas med annons här. Under sitens uppbyggnad erbjuder vi gratis annonsering i mån av plats

Separator